Een deelnemer schrijft met een pen op het werkblad.
Leestijd: 2 minuten
Terug naar overzicht

Persoonlijkheidsstoornissen: een menselijke benadering

Identiteitsvorming heeft veel impact op iemands gedrag en hoe zij de wereld om zich heen zien en ervaren. Vaak hebben mensen met een persoonlijkheidsstoornis als kind stressvolle en ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Om zich in een onveilige wereld staande te houden, hebben ze copingstrategieën ontwikkeld. De gedragingen van mensen met een persoonlijkheidsstoornis zijn diezelfde copingstrategieën, maar dan uitvergroot. Als volwassenen zijn ze zichzelf nog steeds aan het verdedigen. Ze hebben in mindere mate geleerd om hulp te vragen of te erkennen dat ze niet alles hoeven te kunnen. 

Menselijke benadering

In een werkrelatie kunnen door deze gedragingen conflicten ontstaan. Inzicht hebben over hoe een persoonlijkheidsstoornis tot stand komt, opent de deur naar contact. Een menselijke benadering biedt ruimte aan de hulpverlener en de persoon met een persoonlijkheidsstoornis.  

Een deelnemer schrijft iets in haar schrift op.

Meegetrokken worden in iemands dynamiek

Hierover hebben we Enver een training gegeven. Enver biedt specialistische jeugd- en opvoedhulp. Naast het samenwerken met ketenpartners, is er ook een samenwerking met het netwerk om de jeugdige heen. Hierbij kan het voorkomen dat ze in dit netwerk mensen tegenkomen met een persoonlijkheidsstoornis en meegetrokken worden in hun dynamiek. 

Niet één oplossing

Opleidingsadviseur Tessa van Aalten beaamt dat er niet één oplossing is om hieruit te komen. Ze licht toe: “Wel helpt het om je bewust te zijn van de dynamiek tussen jou en een ander én als je er toch weer in meegegaan bent, luchtig terug te kijken op de situatie. Uit de frustratie te gaan en bij jezelf te denken: ‘ja hoor, ik ben er weer mooi ingetrapt.’ Dat biedt lucht. Ik heb de groep praktische tips meegegeven die ze meteen op de werkvloer kunnen inzetten.” 

Trainer Tessa staat voor het digibord en glimlacht naar de deelnemers.