Begeleider Rachid maakt een wandeling in het park met een cliënt in een rolstoel.

Careflex: jouw partner in complexe zorg

Careflex biedt jouw zorginstelling en professionals directe ondersteuning bij complexe zorgvragen. Daarbij vinden we structurele oplossingen om in de toekomst beter op zulke uitdagingen voorbereid te zijn.

Directe ondersteuning door Careflex Zorgprofessionals

Directe ondersteuning bij complexe zorg

Zoals elke zorginstelling in Nederland streeft ook jouw instelling ernaar de beste zorg te leveren – en waarborg je die kwaliteit het liefst voor alle cliënten. Maar soms kan het gebeuren dat de situatie rondom een of meerdere cliënten extra complex wordt, door plotselinge veranderingen in aangrenzende factoren of onvoorziene gebeurtenissen. Dan zijn er meer middelen, energie en handen nodig om in de hulpvraag te kunnen blijven voorzien. Dit legt grote druk op je team en gaat ten koste van de zorgkwaliteit voor andere cliënten. Careflex is er om in zulke situaties een oplossing te bieden.

Careflex zorgprofessionals

Passende begeleiding voor elke cliënt

Bij Careflex leveren we geen mensen; wij leveren zorg. Dat betekent dat een speciaal samengesteld kernteam van zorgprofessionals de complexe zorgtaken voor een of meerdere cliënten op projectbasis van je overneemt. De zorg als geheel wordt steeds ingewikkelder; daardoor merken we dat zorginstellingen vooral bij cliënten met complexe gedragingen steeds vaker extra ondersteuning kunnen gebruiken. Je kunt als zorgverlener nu eenmaal niet volledig voorbereid zijn op elke unieke uitdaging. Wij zoeken zorgvuldig naar de beste match tussen onze zorgprofessionals en jouw cliënt met zijn of haar zorgvraag: de kennis, ervaring en vaardigheden van ons team moeten hier haarfijn op aansluiten. Met én voor de cliënt bepaalt het kernteam van Careflex Zorgprofessionals welke begeleiding nodig is. Vervolgens passen ze de juiste zorg direct toe. 

Careflex Zorgprofessionals: passende begeleiding voor elke cliënt
Careflex Zorgprofessionals: de beste zorg

Samen met onze zorgprofessionals naar de beste zorg

Het toezicht en de regie over het Careflex kernteam liggen bij ons, zodat jouw medewerkers zoveel mogelijk ontlast worden. Waar nodig nemen we de zorg voor de cliënt(en) volledig over. In andere gevallen ondersteunen we jouw professionals bij het vervullen van de zorgtaken – net waar jullie wensen en behoeften liggen. In beide gevallen kan jouw team op adem komen; dat geeft rust en stabiliteit. Onze ondersteuning is niet slechts gericht op het opvangen van uren, maar gaat veel verder dan dat. We werken samen met jouw team toe naar een groter doel, namelijk het verbeteren van de zorgkwaliteit. Voor dat einddoel blijven we dan ook samen verantwoordelijk. We ondersteunen je in het praktische aspect, maar het uitzetten van de juiste koers doen we samen. 

Neem contact met ons op

Onze werkwijze

Onze werkwijze is volledig afhankelijk van jouw situatie; wat dat betreft is onze aanpak altijd maatwerk. Toch kunnen we ons voorstellen dat je graag wilt weten wat je van ons en de CareflexZorgprofessionals kunt verwachten. In grote lijnen bestaat onze werkwijze uit de volgende stappen: 

1

Kennismaken

Graag leren we jou, je zorginstelling & professionals en je situatie kennen. Andersom geven we je graag de kans om ons te leren kennen. Is er een match? Waar ligt jouw zorgvraag? En hoe kunnen wij je daarbij helpen? We bekijken elk vraagstuk graag door een positieve bril, maar zijn altijd eerlijk over verwachtingen. Transparantie staat vanaf de start voorop. 

2

Plan van aanpak opstellen

Heb je directe ondersteuning nodig? Dan gaan we meteen over tot actie. Is er meer tijd? Dan stellen we samen een plan van aanpak op: hoe gaan we de huidige situatie oplossen? Dat plan vertalen we vervolgens naar een startverslag, een document waarin we al onze afspraken en de duur van onze samenwerking vastleggen. Dit verslag vormt onze leidraad voor het gehele vervolg. 

3

Kernteam van zorgprofessionals vormgeven

Nu we een duidelijk beeld hebben van je zorgvraag, gaan wij aan de slag om een team op maat voor je samen te stellen. We zoeken zorgvuldig naar de beste match tussen onze zorgprofessionals en de cliënt. Dat betekent dat we de Careflexers selecteren die qua kennis, vaardigheden en ervaring het beste in staat zijn om de cliënt met zijn of haar zorgvraag te helpen. Zo ben jij verzekerd van kwaliteit en kun je de zorg voor je cliënt(en) met vertrouwen uit handen geven. 

4

Samen naar de beste zorg

Het kernteam neemt op projectbasis de zorg voor cliënten met een complexe zorgvraag gedeeltelijk of volledig over. Samen zijn we verantwoordelijk voor het einddoel. In de praktische uitvoering pakken wij de regie, zodat jij en de professionals van jouw zorginstelling zoveel mogelijk ontlast worden. Is de rust in het team teruggekeerd, en hebben we samen bereikt wat we wilden bereiken? Dan dragen we de zorg gefaseerd weer aan jouw zorgprofessionals over. Ons doel is om jouw team zo snel mogelijk weer zelfstandig te laten draaien. Dan zit ons werk erop.

Structurele oplossingen:
advies, trainingen & coaching

We helpen je niet alleen met praktische ondersteuning, maar werken ook samen met jou aan structurele oplossingen. Zo adviseren we je graag over hoe je als organisatie, ook bij verhoogde complexiteit, uitstekende zorg kunt blijven leveren. Daarnaast kunnen jouw medewerkers extra trainingen of coaching volgen bij onze partner Ambinex. Hierin krijgen zorgprofessionals kennis en handvatten aangereikt als het gaat om het verlenen van uitdagende zorg, bijvoorbeeld over hoe ze beter met gedragingen van een cliënt kunnen omgaan. Zo helpen we jouw organisatie te groeien en innoveren. 

Bekijk onze trainingen

Structurele oplossingen met zorgprofessionals van Careflex

Jouw Careflex kernteam voor de beste zorg

Het kernteam dat jouw organisatie komt ondersteunen bestaat uit de meest passende zorgprofessionals. De precieze samenstelling qua profielen, rollen en functies hangt af van jouw hulpvraag en zorgbehoefte. We voorzien je van een zorg kernteam op maat, onder leiding en toezicht van een van onze zorgmanagers. Zo kunnen we je zo goed mogelijk ondersteunen in jouw situatie. 

Elke Careflexer wordt zorgvuldig geselecteerd. Onze sollicitanten doorlopen bijvoorbeeld een uitgebreide screening, VOG-controle, diplomacheck en meerdere gespreksrondes, zodat we zeker weten dat ze over de juiste eigenschappen en benodigde skills beschikken. Bovendien starten al onze nieuwe medewerkers met een intensieve trainingsweek, waarin hun vaardigheden worden getoetst én aangescherpt. Hierdoor weet jij zeker dat je van onze zorgprofessionals dezelfde kwaliteit kunt verwachten als dat je van je eigen team gewend bent. 

Bovendien kijken we in het selectieproces nog verder dan dat. Wij zoeken mensen die complexiteit als een mooie uitdaging zien en ingewikkelde zorgvragen zelfverzekerd tegemoet treden. Wanneer ze eenmaal bij ons werken, bieden we elke Careflexer de kans om mee te kijken met uitdagende casussen van collega’s. Zo versterken ze hun uitgebreide ervaring elke dag – door hun eigen werk én door te leren van elkaar. Je kunt de meest complexe zorgtaken dus met een gerust hart aan onze zorgprofessionals overlaten. 

Over Careflex: denken in mogelijkheden, staan voor kwaliteit

Careflex richt zich op complexe zorg in de breedste zin van het woord, onder alle doelgroepen. Zo bieden wij ondersteuning in de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en ggz, maar ook begeleiding aan vluchtelingen en cliënten met verslavingsproblematiek. 

Voor onze gehele dienstverlening geldt: jouw hulpvraag is leidend. Samen kijken we naar wat er nodig én mogelijk is. Transparantie en eerlijkheid staan hierbij voorop. Voor elk zorgvraagstuk is een oplossing, daar zijn wij van overtuigd. Maar we weten ook dat een realistische benadering essentieel is voor maximaal resultaat. Is de omvang van jouw zorgvraag te groot, of hebben we op dat moment te weinig capaciteit? Dan kijken we in welke aangepaste vorm we je alsnog kunnen helpen. Bijvoorbeeld door ons eerst te richten op één locatie, een kleiner aantal cliënten of enkel coaching van de professionals van jouw zorginstelling. 

Meer over Careflex

Onze zorgprofessionals denken in mogelijkheden
Neem contact op met de zorgprofessionals van Careflex

Neem contact op

Ben je benieuwd wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? We gaan graag vrijblijvend met je in gesprek! Vul onderstaand formulier volledig in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.