Iemand zit aan een bureau met computer en schrijft iets op in een Careflex notitieboekje

Wet- en regelgeving

Vergroot je kennis over de Wet zorg en dwang (Wzd) en hoe je deze toepast in de praktijk

Sinds 2020 is de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) vervangen door de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Deze wetten zijn cliëntvolgend, wat betekent dat ze gekoppeld zijn aan de cliënt en niet per definitie aan de zorginstelling. Daar waar de vorige wet niet altijd toereikend was voor iedereen in uiteenlopende situaties, is dit met de invoering van de huidige wetten wel het geval. De Wzd en Wvggz brengen nieuwe stappenplannen met zich mee, waar hulpverleners in de praktijk aan moeten wennen. In onze training Wet- & regelgeving leer je alles wat je over deze twee nieuwe wetten moet weten. 


Hiermee gaan we aan de slag
 

  • Je leert wat de Wzd en Wvggz precies inhouden. 
  • We vergelijken de nieuwe wetten met de Bopz en nemen veranderingen onder de loep. 
  • We maken de vertaalslag naar wat de nieuwe wetgeving betekent voor de praktijk. 
  • We bespreken hoe je in de dagelijkse praktijk binnen de wetten kunt werken. 
Iemand zit aan een bureau met computer en schrijft iets op in een Careflex notitieboekje

Wat levert de training je op? 

Na afloop van de training ken je alle relevante informatie over de Wzd en Wvggz, en weet je het verschil met de Bopz. Zo weet je als begeleider zeker dat de zorg die je verleent in overeenstemming is met de huidige wet- en regelgeving. Dat is belangrijk om de rechten van de cliënt zo goed mogelijk te beschermen en de kwaliteit van zorg te waarborgen.  

Trainer Matthijs Peters legt uit en praat met zijn handen.

Trainer vertelt:

"De Wet zorg en dwang (Wzd) en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is duidelijk; het is iets wat elke begeleider in de praktijk kan toepassen. Waarom dan toch deze training? Voor alle "Nee, maar..." en "Ja, tenzij..." die binnen de wetten bestaan. Daar start de discussie!

In deze training behandelen we de kaders rond de wet- en regelgeving, met name binnen de Wzd en Wvggz. We gaan samen op zoek naar de dilemma’s, het grijze gebied en bespreken hoe je hiermee omgaat in de praktijk."

Vraag jouw training op maat aan

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen om verder te groeien? We gaan graag met je in gesprek! Vul onderstaand contactformulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.