Leestijd: 2 minuten
Terug naar overzicht

Kwetsbaarheid als kracht: een duik in intervisie voor zorgteams

Intervisie is een leermethode om samen met collega’s de inhoud van je werk bespreekbaar te maken om te komen tot gezamenlijke en individuele groei. Een teamlid brengt een casus in,  de rest van de groep bevraagt die persoon om zo tot inzicht en handelingsalternatieven te komen, maar ook om te leren van een succes. 

Frits van Gennip is begeleidend intervisor. Hij bewaakt het proces, vat samen en brengt verbanden aan het licht. Frits: “Intervisie gaat niet over horen, maar over verstaan. De kunst is de vraag achter de vraag te horen. Als de intervisie afgerond is, vraag ik de deelnemer welke stappen hij of zij gaat zetten en wanneer, zodat hij daarna met een concreet plan aan de slag gaat. In de volgende bijeenkomst kom ik erop terug en vraag ik wat het resultaat is en wat er verder nog nodig is.”

Verschillende niveaus bij elkaar

Een casus die Frits bijstaat is er een die anders is dan anderen. Frits: “Normaalgesproken vindt intervisie plaats met collega’s van hetzelfde niveau en functie. In deze situatie was het voltallige team aanwezig, waaronder ook de gedragsdeskundige en coördinerend begeleider. Dit doe ik alleen als iedereen zich veilig voelt en akkoord heeft gegeven. Anders bestaat het risico dat mensen zich inhouden en dat niet alles boven tafel komt.”

Kwetsbaarheid op tafel

De inbrenger zat met een dilemma over hoe diegene zijn rol kon pakken binnen het team van eigen medewerkers en medewerkers van Careflex. Ondanks dat de groep elkaar niet goed kende, durfde de inbrenger zichzelf écht bloot te geven en kwetsbaar op te stellen. De andere deelnemers gingen hier respectvol mee om. Door elkaar vragen te stellen, werd het duidelijk wat het onderliggende probleem was.

"De manier waarop iedereen zich, zo vroeg in het proces, inzette en openstelde was heel krachtig. Dat maak ik niet vaak mee, heel bijzonder.”

Samen 100% zijn

Frits licht toe: “De taakverdeling en rollen, zoals ze waren en zoals ze moesten zijn, werden helder. De medewerkers waren in de oude situatie elkaar en zichzelf aan het overvragen. De echte vraag was: hoe kunnen we als groep samen 100% zijn? Samenwerken op een efficiënte manier, iedereen in zijn kracht en in zijn rol. De taken en verantwoordelijkheden werden anders verdeeld waardoor niet alleen de inbrenger geholpen was, maar ook andere teamleden. De manier waarop iedereen zich, zo vroeg in het proces, inzette en openstelde was heel krachtig. Dat maak ik niet vaak mee, heel bijzonder.”

Een efficiënte samenwerking

Het team is net begonnen met intervisie en deze bijeenkomst was al echt een succes te noemen. Frits: “Het ontdekken van de vraag achter de vraag heeft het team naar nieuwe inzichten geleid. Als ze dit weten vast te houden, wordt de samenwerking efficiënter en profiteert de cliënt daarvan. Uiteindelijk staat de cliënt ten slotte centraal.”