Terug naar overzicht

Wij zijn authentiek, gastvrij en kundig, maar wat betekent dat eigenlijk?

Authentiek, kundig en gastvrij, daar staan we bij Careflex voor. Kernwaarden zijn er niet alleen om te benoemen, maar om te verweven in je organisatie. Vandaag nemen we je mee in de visie achter onze kernwaarden, hoe we medewerkers hierin meenemen én hoe zij hieraan invulling geven in het werk dat ze doen in de zorg.

De wereld een beetje beter, mooier en leuker maken

Bij Careflex willen we de wereld een beetje beter, mooier en leuker maken. Onze kernwaarden geven ons richting in het werk dat we doen in de zorg. Hoe onze kernwaarden met elkaar samenhangen? Deze beginnen met dat je bij ons jezelf mag zijn. Vanuit gastvrijheid kijken we wat je hiervoor nodig hebt. Jouw authenticiteit stimuleren we juist! Dat je jezelf mag zijn, betekent ook dat je fouten mag maken én hiervan mag leren. Als iedereen authentiek mag zijn, is het ook belangrijk om een ander de ruimte te geven zichzelf te zijn. We helpen daarom de ander in zijn behoeften vanuit een faciliterende rol. Hiervoor maken we vanuit onze kennis en ervaring de juiste keuzes. Reflectie is een belangrijk onderdeel van kundigheid. Daarvoor hebben we elkaar nodig, samen zijn we 100%.

De training kernwaarden

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers bewustzijn van onze kernwaarden en vooral dat ze deze eigen maken. In onze driedaagse interne training ‘kernwaarden’ gaan we samen met onze medewerkers op onderzoek uit:

  • Wat betekenen deze kernwaarden voor het werk dat we doen in de zorg?
  • Hoe beïnvloed je jezelf?
  • Hoe zet je jouw authenticiteit in op de werkvloer?
  • Hoe ben je gastvrij richting cliënten en collega’s?
  • Hoe reflecteer je op jouw kundigheid in je werk?

Visie achter de training

De training geeft professionals inzicht in hoe zij als Careflexer invloed hebben op onze kernwaarden als ze over de vloer komen bij een andere zorgorganisatie met eigen kernwaarden. Je hebt kwaliteiten, kundigheid en reflectie nodig om hierin gastvrij te zijn en aan te sluiten bij de zorg. In de training leren professionals eerst over wat onze kernwaarden inhouden. Vervolgens leren zij ook zichzelf beter kennen. Opleidingsadviseur Jeroen Pijpers licht toe: ‘’Door kernwaarden eigen te maken, kun je het beste met ze werken. Soms loop je hierbij tegen dingen aan. Zo kan iets botsen met je eigen kernwaarden. In de training staan we stil bij onze kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën. We ondervragen elkaar om écht tot de kern te komen: waarom vind je juist dit zo belangrijk? Professionals leren hoe ze zelf invulling kunnen geven aan onze kernwaarden.’’

‘‘De kernwaarden van een organisatie zijn als een kerstpakket. Als je voor het eerst bij een organisatie komt, is het altijd een verrassing. ’’

- Lisette Panneman – deelnemer training kernwaarden -

Een portretfoto van begeleider Lisette Panneman die lacht.

Authentieke metafoor voor kernwaarden

Deelnemer Lisette Panneman deelt in de training een mooie metafoor voor kernwaarden: ‘’De kernwaarden van een organisatie zijn als een kerstpakket. Als je voor het eerst bij een organisatie komt, is het altijd een verrassing. Je zal producten (vaardigheden) vinden die als vertrouwd voelen, omdat die bekend zijn. Denk bijvoorbeeld aan die heerlijke rode wijn. Je zal producten tegenkomen die je enigszins kent, maar achter in de kast belanden, omdat je er niet veel aandacht aan besteedt. Als laatste zijn er altijd ingrediënten waar je niks mee kan of waar je misschien zelfs weerstand bij voelt. Dat zijn de mooiste weggeef producten voor iemand die er wel raad mee weet. Of misschien durf je toch eens die bijzondere pot met speciaal fruit te open. Wie weet, misschien is het wel heel lekker. Al met al brengt het kerstpakket ons dichter bij elkaar en in verbinding.’’

Zelf invulling geven

Iedereen geeft aan kernwaarden zijn eigen invulling. Zo zette een deelnemer haar authenticiteit in om contact te maken met een cliënt. Allebei hebben ze een interesse in spiritualiteit, een mooi aanknooppunt om vanuit relatiegericht werken het gesprek aan te gaan. Een andere deelnemer gaf aan dat voor haar gastvrijheid betekent dat je helpt met een klusje als je ziet dat het druk is: ‘’Ik ben een gedragsdeskundige, maar dat maakt mij niet meer dan een begeleider. Ik kan ook prima een vaatwasser inruimen!’’ Kundig betekent voor een andere deelnemer dat je snel schakelt en overzicht houdt voor wat er om je heen gebeurt: ‘’Als hulpverlener ben je alert op je gevoel: wat is van jou en wat is van een ander? Het is belangrijk om in verbinding te blijven staan met jezelf. Dat maakt het werken bij Careflex zo leuk en uitdagend.’’

Beleving deelnemers

Op het einde sluit Jeroen altijd af met een vraag: ‘Hoe hebben jullie de drie trainingen ervaren?’ De deelnemers delen dat ze het fijn vinden dat de abstracte begrippen rond de kernwaarden nu veel concreter zijn geworden. Het is duidelijk hoe deze zich vertalen naar hun professionele houding en het werk dat ze doen in de zorg. Ze geven terug dat er een veilig klimaat is om praktijksituaties te delen en open te zijn. Een deelnemer voegt toe: ‘‘Je leert elkaar in drie dagen goed kennen. Je reflecteert op jezelf, maar denkt ook mee met anderen. Zo kun je van elkaar leren en groeien. Ik vind het zelfs jammer dat dit de laatste dag is.’’ Ze geven Jeroen terug dat hij goed kan luisteren en dat zijn vragen je aan het denken zetten.