Terug naar overzicht

Werken in de complexe ouderenzorg

Careflexer Miranda is 42 jaar en startte in 2018 bij Careflex Uitdagende Zorg als begeleider complexe zorg. Nu gaat Miranda voor Careflex Ouderenzorg aan de slag.

 

Vertel eens over jouw werkachtergrond?

“In 1993 ben ik gestart aan de toenmalige MDGO-vp-opleiding (3-jarige BOL-opleiding). In 1996 ben ik afgestudeerd en als vakantiekracht op een gesloten afdeling voor ouderen met dementie gaan werken. Vanuit daar, ook tijdelijk, heb ik met dezelfde doelgroep gewerkt binnen een andere organisatie.  Aansluitend heb ik 11 jaar met veel plezier op min-max basis binnen een thuiszorgorganisatie gewerkt, zowel in de dagdienst als in de avonddienst. Na 11 jaar ben ik weer op de afdeling gaan werken waar ik als vakantiekracht mijn zorg carrière gestart ben. Ik heb mijzelf hier kunnen ontwikkelen tot zorg coördinator/EVV-er. Na 10 jaar besloot ik in 2018 om bij Careflex in dienst te gaan als begeleider complexe zorg binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Vanwaar jouw keuze om voor Careflex te gaan werken?

Jij..Wij…Samen 100% ..dat is Careflex en dat spreekt mij enorm aan. Doordat mijn partner ook al enkele jaren voor Careflex werkt heb ik van dichtbij mogen ervaren wat goed werkgeverschap voor iemand kan betekenen.  Ik wist dus redelijk goed wat ik kon verwachten toen ik de overstap maakte.

Binnen de ouderenzorg liep ik aan tegen de toenemende werkdruk op zowel fysiek als mentaal vlak, steeds minder balans in werk en privé, o.a. door steeds vaker terugkomen op vrije dagen die ik hard nodig had om bij te tanken en er te zijn voor mijn gezin. Dit ter vervang van zieke collega’s. Ik voelde mij dan schuldig voelen als ik “nee” zei. Ik kwam te vaak een dienst uitgeblust thuis en begon met steeds minder energie weer aan de volgende dienst. Elke keer met de hoop dat de bezetting, die al minimaal is, toch rond was met vaste en kundige collega’s, zodat ik een keer op een redelijk normaal tempo de cliënten de verzorging (lichamelijk en geestelijk) kon bieden die zij verdienen en ik zo graag wil geven.

Careflex biedt mij een gezonde balans tussen werk en privé, ik maak mijn eigen rooster en bepaal zelf hoeveel ik wel of niet wil werken.  Heb ik hierdoor weer meer energie om er te zijn voor de cliënten.

De waardering vanuit Careflex voor mijn inzet en flexibiliteit zijn voelbaar, merkbaar en oprecht, in gebaar en woorden. Bij elke samenkomst (borrel, teamdag, winterbarbeque, etc.) worden we in het zonnetje gezet en dat geeft mij energie om dat stapje extra te kunnen en wíllen zetten.

Samen met een coach, waar ik vanaf dag 1 aan gekoppeld ben, bespreek ik periodiek hoe het met mij gaat, waar ik sta en stel ik doelen om mezelf te ontwikkelen. Tussendoor kan ik altijd contact opnemen. Daarnaast is er 24/7 iemand bereikbaar voor mij, wanneer een dienst net anders verloopt dan verwacht of als ik een situatie als heftig ervaren heb. Soms is het voldoende om een luisterend oor te hebben, andere keren is het een luisterend oor en denken zij met mij mee hoe ik een vervolg kan geven aan situaties. Altijd vanuit mogelijkheden en altijd staan zij 100% achter mij. Dat maakt dat ik me gewaardeerd en gehoord voel.

Meer nog betekent werken voor Careflex voor mij om met een frisse blik naar cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag te kunnen kijken en daarin de mogelijkheden te zien in plaats van alleen maar het moeilijk verstaanbaar gedrag. Ik kan zo de uitdaging aangaan om voor de cliënten zijn/haar leven kwalitatief nog meer te verbeteren.

Careflex is vooral werkzaam binnen de complexe zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, jeugdzorg en psychiatrie. De kracht van Careflex is om collega’s samen te brengen in een kernteam. Ieder met zijn/haar kwaliteiten die, op verzoek/vraag vanuit een instelling, het vaste team aldaar kunnen ondersteunen en coachen in de omgang met een client met moeilijk verstaanbaar gedrag. Dit door mee te draaien in het dienstrooster of indien nodig de begeleiding, tijdelijk, voor de cliënt over te nemen. Vaste teamleden kunnen even op adem komen en krijgen handvatten aangeboden om met een frisse blik naar het gedrag van de client te kijken, vanuit daar te denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden, dat te zien wat door toename in werkdruk niet meer gezien kan worden om dat men in de “overleving” modus staat.

Je gaat nu voor Careflex in de ouderenzorg werken. Vanwaar deze richting?

“Zorgen voor de ouder wordende mens geeft mij heel veel energie, daar heb ik plezier in en dat doe ik met heel mijn hart.  Hoe ik dat doe loopt uiteen van hulp bij de ADL tot een schouder om op te huilen, een luisterend oor of gewoon even een knuffel. Of juist nabijheid bieden voor diegene die angstig is om te gaan slapen 10 minuten of 15 minuten of wat nodig is,zodat ook hij/zij kan gaan slapen. Er voor hen zijn in de laatste fase van hun leven en soms er bij zijn als hun leven tot zijn eind komt. Zorg dragen voor een kwalitatief optimaal leven binnen wat mogelijk is”.

Tegen welke problemen lopen we volgens jou op dit moment aan in de ouderenzorg?

“Ik zie veel raakvlakken met de ouderenzorg en de groep ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking. In beide werkvelden lopen we tegen werkdruk aan, collega’s die uitgeblust raken of zijn, hoog ziekteverzuim en steeds minder het gevoel te hebben dat te kunnen doen waar je voor gekozen hebt, namelijk zorgen met hart en ziel.

Er komen er steeds meer cliënten met complexe zorg binnen instellingen voor ouderen te wonen. Een of twee cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag legt al een behoorlijke druk binnen een team. Het gevoel dat men te kort schiet richting overige cliënten.  Als het gedrag zich uit in fysieke en verbale agressie is het nog lastig hier mee om te gaan. Ten slotte wil men vooral warme zorg bieden en neemt de frustratie en gevoel van onmacht toe. Met een frisse blik kijken wil door de dagelijkse werkdrukte, uitval van collega’s en het gemis aan kundige invalkrachten, dan niet meer lukken”.

Welke aanpak heeft Careflex hiervoor?

“De visie van Careflex en de manier waarop deze wordt uitgedragen past voor mijn gevoel ook binnen de ouderenzorg. Ik wil met collega’s in de ouderenzorg graag delen dat goed werkgeverschap, balans in werk en privé en het kijken met een frisse blik energie oplevert wat ten goede komt van de cliënten. Wat daar zeker aan bijdraagt is wanneer er vervang nodig is, dat dit een kundige collega is die met plezier komt werken. Ik geloof dat elke Careflexer, en ik dus ook, dit te bieden heeft”.