Stichting Prisma

De geschiedenis van Prisma in het Brabantse Biezenmortel begint in 1904. Huize Assisië is de eerste katholieke, categoriale instelling voor jongens en mannen met een verstandelijke beperking, of zoals men toen zei: een ‘idiotengesticht’. De broeders Penitenten wilden het leven van deze mensen toegevoegde waarde bieden en dat was in die tijd uniek. Ook bijzonder: ze deden geen onderzoek, maar gingen op zoek naar wat werkte.

Nu, ruim 110 jaar later, is die betrokkenheid en praktische instelling er nog steeds. De 2.400 medewerkers richten zich met zorg en toewijding op hun 2.500 cliënten, waarvan 250 voor de complexe doelgroep. Men werkt er niet met een specifieke methode, maar kijkt wat er past bij de cliënt. Van de medewerkers vraagt dat veel, want juist met die benadering is ook wie je zelf bent van grote invloed.

Prisma streeft ernaar om medicatie en vrijheidsbeperkende maatregelen zoveel mogelijk af te bouwen. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor het gedrag dat cliënten laten zien. Daarnaast heeft de organisatie te maken gehad met erg veel veranderingen de afgelopen jaren. Een deel van het personeel raakte overvraagd en er was veel uitval en verzuim.

Careflex Zorgprofessionals plaatste al sinds 2011 tijdelijke specialisten bij Prisma, maar begin 2017 is besloten om samen te werken aan het versterken en revitaliseren van teams. Hoe dat precies verloopt is afhankelijk van de vraag en is voor iedere afdeling anders.

Kernteams van Careflex Uitdagende Zorg verlenen voor een langere periode, samen met Prisma medewerkers, de zorg. Ze brengen rust, houvast en structuur. Het gaat dus niet alleen om de ‘handjes’ maar ze helpen ook verbeteren, signaleren en kijken vaak met een frisse blik naar de uitdagingen van cliënten.

De solide basis van deze samenwerking is de gedeelde visie op de zorg voor cliënten en op het belang van vitaliseren van je medewerkers. En dan is er nog een overeenkomst: Prisma en Careflex zijn het er beide over eens dat er veel meer gedaan zou moeten worden aan preventie in de complexe zorg. Nu wordt er nog te vaak gedacht: ‘het gaat toch goed op een afdeling, waarom zouden we daar iets aan doen?’.

"We hebben vaak te maken met zeer complex gedrag,
maar het is wel de mooiste doelgroep die er is!"

- Michael de Nijs, Manager Zorg & Expertise Prisma -