De werkdag van zorgmanager Aron

Mijn werkdag als zorgmanager bij Careflex

"Veel te vroeg en bijna geruisloos hoor ik de voetstapjes van mijn zoontje van drie over de gang bewegen naar onze slaapkamer. Uiterst zorgvuldig maakt hij de slaapkamerdeur open, laat zich even zien om te laten weten dat hij nu toch echt wakker is. We hebben een kort moment om samen te ontbijten, daarna trek ik de voordeur achter mij dicht en stap ik de auto in. Dan verschuift mijn focus naar mijn werk en maak ik mij klaar voor de rit van een uur."

De werkdag begint

Als het nieuws op de radio voor de zoveelste keer laat horen dat er de afgelopen 24 uur meer besmettingen in Nederland zijn vastgesteld dan gemiddeld, belt een collega mij op. Een ziekmelding met corona-gerelateerde klachten. Mijn collega heeft gelukkig weinig last van de klachten, maar ze zal wel een coronatest af moeten leggen. Ik check nog even of ze spanningen ervaart voor deze test met mogelijk een positieve uitslag, maar dit is niet het geval. Ik zorg ervoor dat alles intern goed geregeld wordt en dat mijn collega zich volledig kan focussen op haar eigen gezondheid en zich niet druk hoeft te maken over haar werk.

Een tijdje later rijd ik een prachtig bosgebied binnen en nader ik mijn werkplek. Links van me ligt een kleine villa waar de kinderen komen voor dagbesteding. Ik zie een enorm grasveld met daarachter een mooie vijver en een grote villa.. De groepen waar de kinderen verblijven bevinden zich achter deze grote villa. Ik parkeer mijn auto en laat deze mooie omgeving even op me inwerken. Ik ben klaar om te beginnen met mijn werkdag!

Een hectische ochtend

In de ochtend heb ik verschillende overleggen gepland staan. Ik zorg er meestal voor dat ik tussen alle afspraken door tijd heb om de vorige afspraak kort te analyseren, even af te schakelen en voor te bereiden op de volgende afspraak. Maar met alle hectiek om mij heen lukt dit niet altijd. Door de waan van de dag komt het soms voor dat ik vergeet te lunchen. Zo ook vandaag, wanneer ik vanwege een escalatie op één van onze groepen mijn collega’s moet ondersteunen. Ik tref een collega in tranen aan waaruit duidelijk blijkt dat een dergelijk incident met agressie zijn sporen nalaat. Ik zorg ervoor dat er voldoende ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan en ik bekijk wat mijn collega op dat moment nodig heeft. Onze psychiater is in contact met de kinderen en zorgt er met collega’s voor dat de situatie op de groep stabiliseert. Ik merk dat ik in mijn kracht sta als ik mijn collega’s kan faciliteren in de zaken waar ze mee geholpen zijn. Het wordt gewaardeerd dat we met elkaar in verbinding zijn en dat er geluisterd wordt. Mijn collega is krachtig en wil de dienst voortzetten. Ontzettend knap!

"Ik zorg ervoor dat er voldoende ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan en ik bekijk wat mijn collega op dat moment nodig heeft."

- Aron Teelen -

Managementoverleg in de middag

Halverwege de middag overheerst de trek en besluit ik toch even iets te eten voordat ik het managementoverleg inga. De afgelopen maanden overleggen we vooral via beeldbellen, een mooie en moderne ontwikkeling met veel opties. Het maakt de overlegvorm flexibeler en praktischer. De andere kant is wel dat het persoonlijk contact wordt gemist en dat de dialoog van minderde kwaliteit is. Door gestructureerd te werk te gaan tijdens deze overleggen worden de agendapunten zorgvuldig afgewerkt en afspraken en acties vastgelegd.

Bijkomen van alle indrukken

Als ik tegen de avond terug naar huis rijd realiseer ik mij dat het een drukke dag is geweest. Er is ontzettend veel gedacht, veel gezegd en ook veel gedaan. We hebben het met elkaar over wat we gaan doen en hoe we het gaan doen, maar veel te weinig over waarom we dingen doen. Het waarom is veel belangrijker dan wat of hoe we iets doen, omdat het waarom kenmerkt waar je voor staat of hoe je over iets denkt. Als er intrinsiek geen motivatie is waarom je iets doet, dan beïnvloedt dit vrijwel meteen het resultaat dat ontstaat uit acties voortkomend uit wat je doet en hoe je dit doet.

"Veel belangrijker dan wat of hoe we iets doen, is waarom we iets doen. Het waarom kenmerkt datgene waar je voor staat en hoe je over iets denkt."

- Aron Teelen -

Als ik bijna thuis ben, realiseer ik me dat de voetstapjes van mijn zoontje in de ochtend die geruisloos over de gang richting onze slaapkamer bewegen helemaal niet te vroeg zijn. De behoefte die hij heeft om naar ons toe te komen en de behoefte die wij hebben om de eerste personen in de ochtend te zijn die hij ziet, laten me inzien dat hij is wat me drijft en hij me laat inzien waarom ik de de dingen doe zoals ik ze doe.

Aron Teelen is werkzaam bij Careflex Zorggroep als teamleider en zorgmanager. De afgelopen tien jaar heeft Aron veel ervaring als leidinggevende opgedaan binnen de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Aron komt graag in verbinding met mensen door te bloggen over het werkveld.